ADA
School of Education
Aysel Abbasova

Aysel Abbasova

Manager

Languages, Culture and Arts

  • Email: aabbasova@ada.edu.az
  • Phone: 280
  • Office: A333

Courses
  • Listening and Speaking
  • Language in Use
Education
  • PhD, Azerbaijan Academy of Sciences
  • MA, Azerbaijan University of Languages
  • BA, Azerbaijan University of Languages
Joined ADA June, 2011
Publications - “Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” məsnəvisinin paleoqrafik, orfoqrafik və leksikoloji tədqiqi” (kitab)

- “Mehri ve Vəfa” məsnəvisinin dilindəki sabit söz birləşmələri

- “Mehri ve Vəfa”məsnəvisinin dilindəki leksik paralellər

- “Mehri ve Vəfa”məsnəvisinin dilindəki dialekt leksikasi

- “Mehri ve Vəfa”nin əlyazmalarının elmi-paleoqrafik xüsusiyyətləri