ADA
İnformasiya Texnologiyaları və Mühəndislik Fakültəsi (SITE)

İnformasiya Texnologiyaları və Mühəndislik Fakültəsi (SITE)

İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik fakültəsi (SITE) 2013-cü ildə yaradılıb. Bu fakültə təhsil və qlobal kalibrli elmi araşdırmalar sahəsində mükəmməllik mərkəzi olmaq hədəfi ilə təsis edilmişdir. Bizim missiyamız innovativ və yaradıcı düşüncəli, aydın kommunikasiya bacarıqlarına malik yüksək səviyyəli peşəkarlar hazırlamaqdır. Bu yanaşma nəticəsində biz məzunlarımızın qabaqcıl texnologiyaların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq istiqamətində yeni həllər tərtib edərək, cəmiyyətə töhvə verməyinə hədəflənmişik. Bizim təhsil mühitimiz inklusiv və daim inkişafdadır. Bu mühit təhsil, tədqiqat və sənayenin / biznes mühitin bir araya gələrək,  Böyük Data tədqiqatları, Süni İntellektin tətbiqi, texno-sahibkarlıq sahəsində təşəbbüslərin ortaya çıxmasını şərait yaradır.  

93%
UNDERGRADUATE

7%
GRADUATE

66.2%
MALE

34.5%
FEMALE

STUDENTS FROM
16 COUNTRIES

447 ALUMNI

və bu anlayışların birlikdə necə işlədiklərini başa düşmək üçün öz sahələrində müəyyən fundamental biliklərə sahib olmalıdırlar. Belə olduğu zaman, hər hansısa yeni istiqamət (Süni İntellekt, Əşyaların interneti (IoT), Böyük Data, Blockchain və s. kimi) peyda olduqda, bizim tələbə və məzunlar buna sadəcə dəbdə olan anlayış kimi deyil, bütün texniki nəticələri və real dəyərini qiymətləndirərək baxacaqlar.

Dean Abzatdin Adamov

Professor-müəllim heyəti

SITE-ın professor-müəllim heyəti təhsil, qabaqcıl tədqiqar və ixtiralarda öndə gedən peşəkarlardır. İnnovativ yanaşmalarıı tətbiq etmək məqsədilə onlar ənənəvi yanaşmaları sorğulayır və tələbələri status-kvodan çıxmağa təşviq edirlər. Nəticədə, təcrübə edərək öyrənmə mövzusunda davamlı canlı müzakirələr yaranır. Buruda, müxtəlif sahələr üzrə qazanılmış biliyə holistik yanaşma ilə düşünərək problemlərə çıxış yolu törətmək birləşir.

Administrativ heyət