ADA
Azər Babayev

Azər Babayev

Dekan

  • Email: ababayev@ada.edu.az
  • Telefon: 298
  • Ofis: D222

“Keyfiyyətli tədris və tədqiqat təhsilin maddi və ya sosial dəyərindən çox mədəni dəyərini vurğulamalıdır. Belə qiymətləndirildikdə, təhsil tələbələrdə ömür boyu davam edən intellektual maraq və həvəs doğurur ki, bu da tələbələrə biliyi təhsilin universal valyutası kimi görməyə, bununla da bilik qazanmaq prosesini özlüyündə bir məqsəd kimi qiymətləndirməyə kömək edir.”