ADA
Kampus

Digər obyektlər

Yeməkxanalar, qəhvə dükanları və kafelər tələbələrimizin uğur qazanmasına hər vasitə ilə kömək edir. Onlar həyat tərzinin rahatlığı və əlverişliliyini yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tələbələr öyrənməni sinifdən kənara çıxarır və bunun kampusun hər yerində davam etdiyinə əmin olurlar.