ADA
Kampus

D Akademik Binası

Bu dəhlizi olmayan binadır. Ofislərimiz və sinif otaqlarımız böyük fikirlərin mübadilə etdiyi "bazar"dır. Beşik tavandan asılan, hamımızın oturduğumuz, dincəldiyimiz, əməkdaşlıq etdiyimiz və ya fikrimizi duyurmaq üçün söhbətləşdiyimiz amfiteatrdır. Bütün ikinci mərtəbəni əhatə edən "Mədəniyyətlərin dialoqu" masası intellektual marağı stimullaşdıran və zəngin təcrübələr təqdim edən Şərqi Qərblə qovuşduğu cismdir.