ADA
Kampus

E Akademik Binası

Bu bina ən müxtəlif təcrübələri eyni anda yaşamaq üçün fərqli məkanlar təklif edir. Bu, birinci mərtəbəsindəki 500 nəfərlik auditoriyada konqreslərin keçirildiyi, ikinci mərtəbəsində qəhvə fasilələrinin, üçüncü mərtəbəsində isə naharın edildiyi, ən yuxarı mərtəbədə isə tələbə və müəllimlərin sənaye nümayəndələri ilə şəbəkələşdiyi və fikir mübadiləsi apardığı ekosistemdir. Çoxsaylı terraslar və salonlar öyrənmə, ünsiyyət və əməkdaşlıq üçün daha çox imkanlar təklif edir.