ADA
Kampus

Student Center

Tələbə Mərkəzi sinifdən kənar öyrənmə təcrübəsini artırmaq üçün dizayn olunub. Bu çoxməqsədli obyekt auditoriya, sərgi zalı, musiqi və rəsm studiyaları, tələbə salonları, kafe və kampus bufetndən ibarətdir. Kampusun mərkəzində özünə yer edinən Tələbə Mərkəzi digər binaların kəsişməsində yerləşir. Beləliklə, bura kampusun mərkəzi hesab olunur. Bu, bir binadan digərinə keçdiyimiz və dərslərdən sonra hamımızın birlikdə toplaşdığımız yerdir.