ADA
Kampus

Böyük Keys Üsulu Sinif Otaqları

Onlar mühazirələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu siniflərə təxminən 80 tələbə yerləşir. BU həmçinin o deməkdir ki, mühazirələr vaxtı heç bir sinif 80 tələbə sayını keçmir. Sinif otağı aypara şəklində 4 sıra oturacaqdan ibarətdir. O, smart lövhələr və telekonfrans avadanlığı ilə təchiz olunub.

360