ADA
Kampus

Orta Keys Üsulu Sinif Otaqları

Bu siniflər seminar məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bura təxminən 40 tələbə yerləşir. Sinif otağı aypara şəklində 2 sıra oturacaqdan ibarətdir. Bu sinif otaqları maksimum qarşılıqlı əlaqəyə imkan verir. Onlar ağıllı lövhələrlə təchiz olunub.

360