ADA
Kampus

Small Case Study Classrooms

Bu siniflər də həmçinin seminar məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bura təxminən 25-35 tələbə yerləşir. Sinif otağı aypara şəklində 3 sıra oturacaqdan ibarətdir. Bu sinif otaqları maksimum qarşılıqlı əlaqəyə imkan verir. Onlar ağıllı lövhələrlə təchiz olunub.

360