ADA
Kampus

Professor-Müəllim Şurasının Otağı

Burada professor-müəllim heyətimiz akademik işləri, proqramların genişləndirilməsini, tədris metodologiyasını və onların tədqiqat gündəliyini müzakirə etmək üçün tez-tez görüşürlər. Bu otaq Biznes Fakültəsinin üçüncü mərtəbəsində yerləşir. Bura Professor-Müəllim Şurası Otağı adlanır.

360