ADA
Kampus

Qrup İşi Salonları

Qrup İşi Salonları Karvansarayın ikinci və üçüncü mərtəbələrində yerləşir. Qrup iş otaqları özəl olsa da, salonlar yarı özəldir. Rezerv etməyə ehtiyac yoxdur. Tələbələr ötüb keçərkən müzakirə etmək və birlikdə işləmək üçün bir-birlərinə qoşulurlar. Karvansarayda 8 qrup işi salonu mövcuddur.

360