ADA
Tədbirlər

Korporativ iş həyatında müasir təmayüllər: İşəgötürənlər nələrə diqqət yetirirlər?

Korporativ iş həyatında müasir təmayüllər: İşəgötürənlər nələrə diqqət yetirirlər?

  • Ödəniş:
  • Əlaqə:
Tədbir tipi: Qəbul