ADA
News

A new project by the ADA University's School of Education: EduDialogues

A new project by the ADA University's School of Education: EduDialogues

A new project by the ADA University's School of Education: EduDialogues.

Through this new project, we provide an open dialogue platform for constructive conversations about complex, challenging, or controversial issues in national education, and put forward new ideas.
EduDialogues brings together experts in education, decision-makers in this field, researchers, and members of the open public to participate in interactive discussions.
Another inspirational update is that those discussions could be organized around the topics that you propose. So, let's make your voice heard! Send us your topic, join the discussions, tell us what you think, and make your own contribution to the development of education.

Registration: umikailova@ada.edu.az


ADA Universitetinin Təhsil fakültəsi tərəfindən yeni layihə: Təhsildə Dialoq

Bu yeni layihə vasitəsilə təhsilimizdəki aktual məsələlərin müzakirəsi, yeni fikirlərin irəli sürülməsi üçün açıq dialoq platforması təqdim edirik.
İnteraktiv formatda keçiriləcək müzakirələrdə təhsil üzrə ekspertlər, bu sahə üzrə qərarverici şəxslər və ictimaiyyət nümayəndələri bir araya gələcəklər.
Daha bir sevindirici xəbər bundan ibarətdir ki, həmin müzakirələr sizin də irəli sürdüyünüz mövzular ətrafında təşkil edilə bilər.
Təhsilimizin inkişafına fayda vermək, fikirlərinizi bölüşmək və təhsillə bağlı məsələləri müzakirəyə çıxarmaq üçün siz də öz mövzunuzu irəli sürün.

 

Category: Academic